Tiana News

Berita Warga Langsung Dari Warga

From Melbourne With Love

West Java Paragliding World championship 2019, kabeneran tempatna téh di tonggoheun lembur pisan. Ku alatan éta dikersakeun panggih jeung Stephanie, lain pamilon tapi salaku official team ti nagarana.

Dina hiji kasempetan, manéhna daékeun diajak ngobrol. Bongan atuda katempo keur diuk nyorangan di luareun kalangan.

“Excuse me, may i join with you?”

“Of course, come and sit beside me!” témbalna bari malédogkeun imut.

Bungah, nangénan sikepna nu soméah. Tungtungna mah uplek ngobrol ngalér-ngidul bangun taya tangara dua jalma nu panggih kakara.

Salila event lumangsung, unggal rék ka Batu Dua téh manéhna sok ngiberan jeung ngajak panggih deui di tempat biasana. Ngan hanjakal, ukur sakeudeung alatan nyelang dina mangsana rinéh wungkul. Kungsi kétang, sababaraha kali ngalaman uplek ngobrol téh basa jangjian di Taman Endog jeung di alun-alun Sumedang.

Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok, hayang kedal ucap I love you tapi ampun meni hésé pisan pok.

Cunduk waktu gelaran réngsé, sakabéh pamilon marulang ka nagarana séwang-séwangan, kitu deui Stephanie. Hadéna aya HP, carita kuring jeung manéhna keukeuh manjang nepi ka ahirna silihbalaka eusi haté sanggeus lila chatting teu beurang teu peuting.

Lima bulan ti harita, ngadadak nampa béja. Manéhna rék datang deui, cenah. Lian ti sono, hayangeun dianteur ulin ka Gunung Bromo. “Be with me for a week,” omongna ngaliwatan WA.


Di bandara. Nalika jajap dirina nu rék mulang deui ka Australia.

“Look at me,” cenah bari muntang kana leungeun. “Tell me that you love me?”

Rét sakeudeung, laju ngabalieur awahing teu wasa nempona. Haté galécok tapi teu sanggup pok. Duh, lain teu hayang balaka, apan salira pisan jalmina nu teu weléh dipikacinta, nanging ….

Sabot keur padangajanteng, kapireng announcer méré béja ka sakumna panumpang jurusan Melbourne sangkan geura muru pesawat.

“I know that you love me,”

“No, Steph, you are wrong about mé!”

“Say it once again,” omongna dibarung cipanon nu beuki murubut.

“I’m sorry,” pok téh bari ngalésotkeun leungeun tina cekelanana.

“You are a bad lier, your eyesight tell me everything,” cenah, tuluy nungkupan beungeut bari ngagukguk.

Teu lila, nyarita deui bari nyusutan cimata. “Its time to go, and i will never back again, good bye. Thanks for beautifful moments that we ever through.”

Laju ngoloyong bari ngagandong rangsel.

Si jangkung lenjang ukur dijajap ku teuteupan. Unggal léngkahna lir napakkeun deui nu baris jadi panineungan lian. Bréh na sawangan, suka seuri ti Ngadisari tumpak kuda ka Cemoro Lawang, sapanjang jalan urang gogonjakan. Di Gunung Bromo ngabedah kasono, romantic first kiss nu kalintang manis, jadi carita éndah dina lambaran kahirupan. Duh, bagja pisan basa off road maké mobil jeep séwaan, teu weléh kataji ku seurina anu nyari. Deungdeuleueun, dédéngéeun.

Laju nuluykeun lampah, nedunan kahayangna ngaprak Jogja. Emh, Stephanie nu ogo, ngajak huhujanan di Malioboro. Romantis basa sunset di basisir Parangtritis. Di Borobudur katresna ngagedur, di Prambanan kacinta saemban-emban.

Rét ka nu méh mikeun tikét ka patugasna.

“Steph, Steph …!” Kuring ngagero. Berebet lumpat.

Reg, manéhna ngarandeg. Tuluy malikkeun awak. Atra pisan, aya imut jeung cipanon nu ngalémbéréh.

Sanggeus deukeut. “Its yours!” céngtéh bari ngasongkeun kaméra DSLR-na. “Good bye, Steph, not me the one should be with you.” celengok nyium tarangna. Léos indit, teu maliré ka nu olohok.

Hampura duméh téga méré kuciwa di bandara. Lain teu mikahéman, tapi bakal loba pisan hahalang nu baris kasorang mun seug urang kudu ngahiji dina beungkeutan laki rabi.


Poé ieu, sanggeus sataun ti kajadian di bandara. Ngadadak aya kabungah jeung kasedih nu pagalo sabada nampa kiriman poto, di handapeunana aya tulisan nu matak ngendagkeun rarasaan.

“This is Jack, my husband,”

Teu hayang males, ukur ngagerentes. Wilujeng, Steph ….

Terima Kasih Untuk Berbagi
  • 28
  • 8
  •  
  •  
  •  
  •  
    36
    Shares